|

Сохтани базаи маълумот Ҷадвалҳо ва усулҳои сохтани онҳо

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2017-09-05

Чадвалхо- объектхои асосии базаи маълумот ба хисоб мераванд. Бе дархост, форма, хисобот кор кардан мумкин аст, аммо агар чадвал набошад, маълумотро дар чое сабт карда намешавад, яъне база низ нест. Сохтани база аз сохтани чадвали аввалин огоз мешавад.
Сохтани чадвал  аз муайян намудани майдонхои ва таъин намудани хусусияти он иборат аст. Он аз пахши тугмаи «Создать» дар оинаи базаи маълумот оғоз меёбад.
Якчанд усули сохтани чадвали нав мавчуд аст, ки аз хамдигар бо дарачаи автоматикунони фарк мекунанд. Аз хама усули «автоматӣ» аз импорти чадвалхо аз дигар база ва хатто аз дигар система иборат аст. Вобаста аз холат аз чадвали импортшаванда метавнад сохтори майдонхо, номи онхо ва хусусияти онхо, инчунин  дар дохили база буда дохил шуда метавонад. Агар чизе ба таври лозима импорт нашавад, он гох тагйиротхои лозимаро ба таври дасти ичро менамояд.
Дар он холате, ки  сухан оиди чадвали бегонае, ки дар сервери дигар чойгир аства онро ба таври пурраги импорт кардан мумкин нест аз речаи «Связь с таблицами » истифода мебаранд.
Тадкикотчиёни пуртачриба аз Мастери чадвал истиифода мебаранд. Ин барномаи тезонидани  сохтани структураи чадвалхо мебошад. Мастер як катор саволхоро медихад ва ба чавобхо такя намуда сохтори чадвалро ба таври автомати месозад. Харчанде ки ин реча барои осон намудани кор хизмат менамояд,  ба истифодабарандагони нав огознамуда  он тавсия намешавад, аз сабаби он ки хамаи терминологияро надониста дар саволу чавобхо душвори кашидан мумкин аст. Чадвалхои аввалинро бояд ба таври дасти сохт.
Пункти речаи (режим) чадвал кисмеро мекушояд, ки аз майдонхое, ки номхои формали доранд: Поле1, Поле2… ва гайрахо ва як типи стандарти. Чунин чадвалро метавонем ахз аввал бо информатсия пур намуд.
Яке аз методхои универсалии дасти ин пункти Конструктор аст. Дар ин реча метавонем бевосита номи майдонхоро нависем, бояд нишонаи мушакро ба маркери майдон гузошта тугмаи INSERT- ро пахш менамоем. Барои нест кардани майдон онро чудо намуда тугмачаи DELETE-РО пахш менамоем. Сохтани структураро ба анчом расонида  метавонем тугмаи Вид- ро пахш намуда ба речаи Чадвал барои пур кардани он гузарем.
Хусусияти (особенности) чадвалхо дар базаи маълумот
Пеш аз огоз намудани кор бо чадвалхои базаи маълумот бояд ба хусусияти базаи маълумот, ки ба сабтнамоии информатсия алокаманд аст омузем.
Одатан бо хуччат дар барнома метавон хамаи амалхоро ичро намуд, то он даме, ки онро сабт кардан лозим меояд. Хуччатро бо амали бечо вайрон намуда метавонем сабтнамоии онро рад намоем ва ба кор бо нусхаи пештара баргардем. Дар базаи маълумот чунин нест.
Чадвалхои базаи маълумот хуччати бевосита нестандю худи база- ин хуччат. Ба он файл дар диск мувофикат мекунад ва мо метавонем нусхаи онро созем. Структураи чадвал – низ хуччат аст. Дар баъзе системахо он файли алохида дорад, дар баъзеашон чунин файл нест, лекин структураи чадвал ба таркиби файли умумии базаи маълумот дар катори дархост, форма, хисобот ва дигар объектхо дохил мешавад. Хангоми тагйир додани структураи чадвал системаи идоракунии базаи маълумот дархост оиди сабтнамоии тагйиротро медихад.
Аммо таркиби чадвалхо – ин кори дигар аст. Онро мачбуран бо фармон сабт намудан ё сабтро рад намудан мумкин нест. Хамаи тагйиротхо дар чадвал ба таври автомати дар речаи вакти реали сабт мешаванд. Речаи вакти реали маъии онро дорад, ки дар вакти бо чадвал кор кардани мо он бефосила сабт мешавад. Хангоме ки дохил намудани маълумо ба як майдон ба охир расида мо ба дигараш мегузарем он зуд дар диски сахт сабт мешавад.
Мутахассисон ин хусусиятро баланд бахогузори менамоянд, аммо нав огозкунандагонро ба заблуждение меандозад. Хангоми кор бо чадвал бояд боэхтиёт бошем барои он к наметавонем ягон тагйирт дарорем баъд онро нест намуда аз нав баркарор намоем.
Ин хусусияти системаи идоракунии базаи маълумот кори боэхтиётро бо чадвалхо талаб менамояд. Барои экспериментхо бояд нусха алохидаи база ё чадвалхоро созем ва бо он кор намоем. 

Дидан карданд: 2743

Мавзӯъҳои монанд:

Мафхуми умумии SQL, типи маълумот ва воситахои муайянкардани доменхо. Таърихи кутохи SQL

Ҳисоботҳо

Сохтан ва таҳрири майдонҳои алоқаманд

Сохтани навиштаҷот

Формаҳо ва сохтори онҳо. Кор бо формаҳо

Кор бо дархостҳо. Дархостҳои ҷамъбастӣ

Кор бо дархостҳо. Ҳисоббарорӣ дар дархостҳо

Кор бо дархостҳо. Дархост бо параметрҳо.

Кор бо объекти базаи маълумот: дархостҳо. Дархости интихобӣ

Мафҳуми «робита» дар СИБМ Соз кардани робитаи байни ҷадвалҳо.

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: nasriddinzodai@gmail.com
Санаи дохилгардида: 2018-04-26

ok

Каментарй дохил кард: Сафиддин vays 4196@vmaik.com
Санаи дохилгардида: 2018-05-30

Барои Дезинфекцияи хона ё корхонаи худ ба 918334333 93 9205543


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: