|

Мавзӯъҳо

Шумо метавонед дар ин қисм Рафератҳо аз фанни адабиётро дарёбед

Реферат: Дингароӣ ва дунявият дар давраи навтарин

Дата добавления: 2018-10-05

Автор урока: Алишер Фозилов

 1. Заминаҳои пайдоиши динҳои ғайрисуннатӣ ва моҳияти он
 2. Дунявият ва озодии виҷдон.
 3. Озодии виҷдон

Просмотров: 792Реферат: Бозорхои байналхалкии асъор ва молиявию карзи

Дата добавления: 2018-06-02

Автор урока: Алишер Фозилов

1.Бозори байналхалкии асъор: мохият ва хусусиятхои он
2.Иштирокчиёни асосии бозори чахонии асъор

3.Намудхои асосии бозори чахонии асъор ва карз

Просмотров: 1049Реферат:Аморати Бухоро

Дата добавления: 2018-05-10

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:

 1. Таъсисёби ва пурзуршавии хони Куканд.
 2. Хаёти ичтимоию иктисоди.
 3. Нахустин мухорибахои байни Русия ва Бухоро.
Хучуми кушунхои рус ба мукобили хонигарии Хева.

Просмотров: 1279Реферат: Исмоили Сомонӣ-асосгузори давлати тоҷикон

Дата добавления: 2018-05-10

Автор урока: Алишер Фозилов

  ТАЪСИСИ ДАВЛАТИ СОМОНИЁН

Ин сулола чун сулолахои дигари точикии Бармакнён, Тохириён ва Саффориён таърихи дуру дароз дорад. Сарчашмахои таърихи шачараи Сомониёнро то ба замони мо расонидаанд. Дуруст аст, ки Сомонхудотро асосгузори сулолаи Сомониён ном мебаранд.У дар нимаи аввали асри VIII умр ба cap бурда, аслан точик мсбошад. Вале ин сулола ачдодоии пеш аз

Просмотров: 1323Реферат: Ташкилшавии давлатҳои мустақил дар Америкаи Лотини

Дата добавления: 2018-05-10

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:

 1. Вазъияти иқтисодию сиёсии Америкаи лотини дар аввали асри 19
 2. Заминаҳои ҳаракатҳои озодихоҳи дар мустамликаҳои Испания
 3. Чангҳои озодихоҳонаи мустамликаҳои испания дар солҳои 1810-1815
 4. Торумори қушуни испания ва озод шудани мустамликаҳо
 5. Чудо гардидани Бразилия аз Португалия

Просмотров: 567Реферат: Ҳодисаҳои фавқулода ҳангоми офатҳои табии

Дата добавления: 2018-01-16

Автор урока: Алишер Фозилов

Сарсухан
Мавзӯи бахси Бехатарии ҳаёт омӯхтани муносибатҳои инсон бо муҳити атроф аст. Муҳити атроф, ки дар натиҷаи фаъолияти инсон ва ҳодиссаҳои гуногуни табиат олуда мегардад, оқибатҳои фалокатовар дорад.
Инкишофи босуръати саноатн кимиёвӣ, металлургӣ, энергетика, азхудкунии фазои кайҳон, обёрӣ намудани' заминқои навкорам, ба вучуд омадани марказҳои калони аҳолинишин, истифодаи нодурусти об ва ғайра боиси олуда гардидани атмосфера, захираҳои об ва вайроншавии заминҳои корам мегардад.

Просмотров: 2571Реферат: Мафҳум ва сохтори ҳароҷот. Назарияи ҳароҷот

Дата добавления: 2018-01-16

Автор урока: Алишер Фозилов

Мафҳум ва назарияҳои ҳароҷоти истеҳсолот.
2. Сохтори ҳароҷоти фирма ва фоида.
3. Таснифоти ҳароҷоти истеҳсоли.
4. Мафҳум ва вазифаҳои рақобат.

Просмотров: 604Реферат: Истиқлолият бақои таърихии миллат аст

Дата добавления: 2018-01-06

Автор урока: Алишер Фозилов

«Мақоми Тоҷикматлубот дар амалӣ сохтани барномаи дигаргунсозии ислоҳоти иқтисодии ҷумҳурӣ ва таъмин намудани мардуми деҳот бо маводи зарурии рӯзгор ниҳоят муҳим аст».
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомали Раҳмон.

Қабул шудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «дар бораи кооператсияи матлубот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва 5-уми январи соли 2008 ворид намудани таъғироту иловаҳо ба ин қонун , шароити ҳуқуқӣ, ташкилӣ, иқтисодию иҷтимоии фаъолияти кооператсияи матлуботро дар қаламрави Тоҷикистон муайян намуда, ба таҳкими асосҳои демократӣ ва таъмини мустақилияти кооператсияи матлубот, вусъати ташаббуси хоҷагӣ ва ибтикори ташкилоту корхонаҳои он, муҳофизати манфиатҳо ва дастгирии давлатии ҷамъиятҳои матлуботу иттифоқҳои онҳо ҳамаҷониба мусоидат намуд.

Просмотров: 1402Реферат: Корупсия

Дата добавления: 2018-01-06

Автор урока: Алишер Фозилов

Баъзе масъалахои чиноятҳои хусусияти коррупсионидошта, ки бо ҷиноятҳои
муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ
вобаста мебошанд
Коррупсия аз давраҳои қадим маълум аст ва ин зуҳурот бештар ба санъати идоракунии давлатӣ вобаста буда, дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ институти алоҳидаи омўзиш доир ба ҷиноятҳои марбут ба идоракунии ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ маҳсуб меёбад.
Дар илми ҳуқуқшиносии давраи шўравӣ мафҳуми «коррупсия» истифода намешуд, гарчанде дар як қатор санадҳои давлатию ҳизбӣ мафҳумҳои «порагирӣ», «сўиистифода аз ваколатҳои мансабӣ», «беамалӣ дар иҷрои вазифа» ва ғайра истифода мешуданд.

Просмотров: 1512Реферат: Сохтҳои давлат

Дата добавления: 2018-01-06

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақшаи кор:

 1. Шакли сохти давлат
 2. Самтҳои асосии фаъолияти давлат
 3. Аломатҳои давлат

4. Навъҳои асосии давлат

Просмотров: 1129Реферат: Фаъолияти тиҷоратӣ

Дата добавления: 2018-01-06

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
1. Фаъолияти тиҷоратӣ
2. Таснифи хавфҳои соҳибкорй
3. Идора кардани хавфи соҳибкорй

Просмотров: 568Реферат: Фаъолияти тиҷоратӣ

Дата добавления: 2018-01-05

Автор урока: Алишер Фозилов

1. Фаъолияти тиҷоратӣ
2. Таснифи хавфҳои соҳибкорӣ
3. Идора кардани хавфи соҳибкорӣ

Просмотров: 379Реферат: Истиқлолият бақои таърихи Миллат

Дата добавления: 2018-01-05

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақши иттифоқи ҷамъиятҳои матлубот дар пешрафти
иқтисодиёти вилояти Суғд

«Мақоми Тоҷикматлубот дар амалӣ сохтани барномаи дигаргунсозии ислоҳоти иқтисодии ҷумҳурӣ ва таъмин намудани мардуми деҳот бо маводи зарурии рӯзгор ниҳоят муҳим аст».
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомали Раҳмон.

Просмотров: 459Реферат: Фалсафаи Ҳинду Чини қадим

Дата добавления: 2017-12-30

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша

1. Сарчашмаҳои аввалини фалсафаи Ҳинди қадим, таълимоти локаята

2. Таълимоти моддагароёнаи чорвакҳо ва ҷараёни идеалистии ҷайнизм

3. Таълимоти даотсизм ва Конфутсий

1. Сарчашмаҳои аввалини фалсафаи Ҳинди қадим, таълимоти локаята

Просмотров: 1543Реферат: Фаъолияти конситутсионии Маҷлиси намояндагон

Дата добавления: 2017-12-30

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
1. Қонуни конситутсионии ҶТ дар бораи Фаъолияти маҷлиси намояндагон

2. Салоҳияти Раиси Маҷлиси намояндагон
3. Фаъолияти қонунгузории маҷлиси намояндагон.

Қонуни конситутсионии ҶТ дар бораи Фаъолияти маҷлиси намояндагон

Моддаи 34.

Фаъолияти Маҷлиси намояндагон дар шакли иҷлосия сурат мегирад.

Просмотров: 600Реферат: Афзалияти тараққиёти иқтисодиёти ҶТ

Дата добавления: 2017-12-25

Автор урока: Алишер Фозилов

Дар давраи гузариш ба иқтисодиёти бозори ҳалли вазифаҳои. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон бозсозии сохтори бахши стратегии сиёсати сохторӣ аҳамияти калон дорад. Чораҳои аввалиндараҷа дар ин шароиттараққӣ додан ва дигаркунии ҳамон соҳаҳое мебошанд, ки онҳо дар солимгардонии тамоили иқтисодиёт буда метавонад аграри, соҳаи сӯзишворӣ-энергетикӣ, мошинсозӣ, кӯҳӣ металургӣ ва инфраструктураи иқтисодӣ вазифаи аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад.

Просмотров: 476Реферат: Манбаъҳои маълумот дар бораи шумораи аҳолӣ

Дата добавления: 2017-12-25

Автор урока: Алишер Фозилов

Омўзиш муҳоҷират барои ҳисоби ҷорӣ ва перспективи шумора ва таркиби аҳолӣ ва инчунин барои омўзиш равандҳои ҷойивазкунии аҳолӣ Аҳамияти калон дорад.
Вазифаҳои бақайдгирии дории муҳоҷирон аз инхо иборат аст.

  Просмотров: 1075Реферат: Таърихи фалсафаи томарксистӣ

Дата добавления: 2017-12-25

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша: 1. Таърихи фалсафаи томарксистӣ 2. Файласуфони тормаксистӣ

Просмотров: 440Реферат: Афзалияти тараққиёти иқтисодиёти ҶТ

Дата добавления: 2017-12-21

Автор урока: Алишер Фозилов

Дар давраи гузариш ба иқтисодиёти бозори ҳалли вазифаҳои стратегии сиёсати сохторӣ аҳамияти калон дорад. Чораҳои аввалиндараҷа дар ин шароиттараққӣ додан ва дигаркунии ҳамон соҳаҳое мебошанд, ки онҳо дар солимгардонии тамоили иқтисодиёт буда метавонад. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон бозсозии сохтори бахши аграри, соҳаи сӯзишворӣ-энергетикӣ, мошинсозӣ, кӯҳӣ металургӣ ва инфраструктураи иқтисодӣ вазифаи аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад.

Просмотров: 817Реферат: Компютерҳои Фардӣ Қисмҳои Таркибии Он

Дата добавления: 2017-12-20

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:

 1. Сохтори компютер ва кисмхои таркибии он.
 2. Хотираи доимӣ, фаврӣ ва беруни.
 3. Компютер ва сохторхои иловагии он.
 4. Қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва тарзи дуруст

Просмотров: 1767Реферат: Шаклхои танзими давлатии савдои байналхалки

Дата добавления: 2017-12-19

Автор урока: Алишер Фозилов

 1. Сиёсати беруна ва усулхои танзими давлатии савдои беруна.
 2. Усулхои тарифи ва ғайритарифии танзими савдои беруна.
 3. Намудхои пардохтхо ва квотахо.

Просмотров: 539Реферат: Шакл ва намудҳои бозор

Дата добавления: 2017-12-19

Автор урока: Алишер Фозилов

Шакл ва намудҳои бозор
Зерсохти бозор, моҳият ва унсурҳои он
Шакл ва намудҳои зерсохти бозор

Просмотров: 1162Реферат: Сарвари сиёсӣ

Дата добавления: 2017-12-19

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:

 1. Мафҳуми пешво, табиат ва моҳияти пешвогӣ.
 2. Вазифаи сарвари сиёсӣ.
 3. Бузургони фарҳангӣ оид ба сифатҳои сарвар

Просмотров: 467Реферат: Сиёсати берунаи Тоҷикистон

Дата добавления: 2017-12-19

Автор урока: Алишер Фозилов

Просмотров: 693Реферат: Низоми файлӣ

Дата добавления: 2017-12-18

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша

 1. Низоми файлӣ MS Windows
 2. Боэътимодии Низоми файлӣ
 3. Имкониятҳои иловагии Windows 98 барои FAT - 32
 4. Адабиёт
 5. Просмотров: 391Реферат: таърихи хоҷагии халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон Ислоҳоти иқтисодӣ дар солҳои 1992-2011 сиёсати бозоргонӣ

Дата добавления: 2017-12-18

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Аз таърихи ташаккулёбии хоҷагии халқ дар Тоҷикистон.
Тараққиёти хоҷагии халқ пас аз ғалабаи Инқилоби Октябр, колективонӣ ва индустрикунонии мамлакат.
Тараққиёти хоҷагии халқ дар тӯли солҳои Ҳокимияти Шӯравӣ.
Ислоҳоти иқтисоди дар солҳои 1993-2003.

Просмотров: 698Реферат: САДРИДДИН АЙНИ

Дата добавления: 2017-12-18

Автор урока: Алишер Фозилов

(1878-1954)
Биёед, эй рафикон, дарс хонем,
Ба бекориву нодонй намонем.
Ба дунё ҳар касе бекор гардад,
Ба чашми ахли олам хор гардад.

Просмотров: 2407Реферат:Маркетинг, нақш ва мақоми он дар идораи фирма

Дата добавления: 2017-12-15

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан

 1. Моҳияти маркетинг дар истилоҳи иқтисодц
 2. Намуди стратегияи маркетингӣ ва қисматкунӣ (сегментатсия)

Хулоса

Просмотров: 662Реферат: Маҳсулот аз ҷиҳати экологӣ тоза (ба мисоли шир)

Дата добавления: 2017-12-15

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:

 1. Хусусиятҳои физикаю химиивии шир
 2. Талабот ва сифати шир
 3. Ҷойгиркунию нигоҳдории консерваҳои ширӣ

  Адабиётҳои истифодашуда

Просмотров: 454Реферат: Моҳият ва вазифаи пул

Дата добавления: 2017-12-15

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан
1. Зарурат ва моҳияти пул
2. Вазифаҳои пул ва тавсифи баъзе аз онҳо
Хулоса

Просмотров: 1194Реферат: Музди меҳнат дар корхонаи савдо

Дата добавления: 2017-12-15

Автор урока: Алишер Фозилов

Музди меҳнат ва хусусиятҳои хоси вай дар корхонаи савдо
2.Ташаккули музди меҳнати корхонаи савдо ва ҳавасмандй 3.Системаи нишондиҳанда оиди меҳнат ва музди меҳнат.

Просмотров: 831Реферат:Брокери гумрук

Дата добавления: 2017-12-14

Автор урока: Алишер Фозилов

Сарсухан

 1. Мафҳуми гумрук
 2. Брокери гумрук (намоняда)
 3. Ҳуқуқҳои брокери гумрук

Хулоса

Просмотров: 410Реферат:Даромад, моҳият ва шаклҳои он

Дата добавления: 2017-12-14

Автор урока: Алишер Фозилов

Даромад, моҳият ва шаклҳои он
Даромад ҳамчун нишондиҳандаи ниҳоии фаъолияти иқтисодии субъектҳои иқтисодӣ тасаввур карда мешавад. Он дар адабиёти иқтисодӣ ҳамчун қисми афзудаи арзиши моли тавлидкарда нисбат ба масрафи истеҳсоли он, инчунин вазни қиёсии ҳар як синфу табақа, гурўҳҳои иҷтимоӣ ва фардҳои ҷудогона дар тавлиди маҳсулот ва аз худ кардани он фаҳмида мешавад.

Просмотров: 533Реферат:Заминаҳои асоси барои дохил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони умумиҷаҳонии савдо

Дата добавления: 2017-12-14

Автор урока: Алишер Фозилов

Дар замони муосир баландравии ҳаҷми савдои байналминалӣ, тарақиёти техникӣ аз сиёсати тиҷоратию савдо ва фаъолияти иқтисодии хориҷии мамлакатҳо ҷорӣ намудани системаи нави ташкили фаъолият ва идоракунӣ, коркарди стратегияи нав дар соҳаи расмиёти истифодашавандаи ананавиро талаб намуд.Барои ҳамин ҳам дар вақти коркарди шартномаҳо ва конвенсияҳо диққати ҷиддӣ ба ҷиҳатҳои таъсири хосаи ҳолати, ки дар он созмондиҳи ва истифода, мундариҷаи базаи иттилоотии барои ин мақсадҳо истифодашаванда, инчунин хислати системаи коммуникатсионӣ байни давлатҳо ва мақомотҳои ваколатдори давлатҳо ва байналминалӣ эътибор бояд дод.

Просмотров: 624Реферат:Истеҳсолоти ҷамъияти асоси инкишофи ҷамъият

Дата добавления: 2017-12-14

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:

 1. Истеъмолот, захираҳо ва неъматҳо
 2. Маҳдудияти захираҳо.
 3. Муаммои интихоб. Каҷхаттаи имкониятҳои истехсолӣ.
 4. Просмотров: 688Реферат:Сохти компютер Архитектураи компютерҳои фардӣ (қисмҳои таркибии он)

Дата добавления: 2017-12-14

Автор урока: Алишер Фозилов

Компютерҳои фардии ҳозиразамон бисёр одӣ ва хурд сохта шудаанд, ки дар масоҳати 60смх60см ҷойгир карда мешаванд.

Компютерро ҳамчун мошинкаи чопкунандае, ки қобилияти нақшакашӣ ва нашркунӣ дорад истифода бурда мешавад, инчунин он метавонад ҳама гуна ҳисобкуниҳоро барномарезӣ карда ҳисоб кунад, расмкашӣ кунад, мусиқиро шунавонад ва нишон диҳад. КФ-ро ба дигар асбобҳо ва системаҳо пайваст карда барои ташкил ва идоракуни он истифода бурда мешавад.

Просмотров: 1032Реферат:Конуният ва принсипхои фаъолияти идоракунӣ

Дата добавления: 2017-12-14

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан
1. Моҳият ва мазмуни менеҷмент
2. Мененер ва накши он дар низоми идоракунӣ
3. Конуният ва принсипхои фаъолияти идоракунӣ
4. Омилҳои муҳити дохилӣ ва берунии корхона
Хулоса

Просмотров: 1411Реферат:АФКОРИ СИЁСИИ ДУНЁИ ҚАДИМ

Дата добавления: 2017-12-12

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:

  1. Афкори сиёсии асримиёнагӣ.
  2. Афкори сиёсии давраи эҳё ва замони капитализм.
  3. Афкори сиёсии марксистӣ.

Просмотров: 936Реферат:Андоз аз арзиши иловашуда

Дата добавления: 2017-12-12

Автор урока: Алишер Фозилов

Накша

 1. Андоз аз арзиши иловашуда
 2. Аксизхо
 3. Андоз аз фуруш (нахи пахта ва алюминийи аввалия)
 4. Андоз аз фуруши чакана
 5. Пардохтхои гумруки ва намудхои онхо

Просмотров: 997Реферат:Назариявии савдои байналхалки

Дата добавления: 2017-12-07

Автор урока: Алишер Фозилов

1.Мохият ва сабабхои савдои байналхалки. 2.Тахаввули назарияи савдои байналхалки. 3.Назарияи Хекшер – Олин. Парадокси Леонтев. 4.Савдои беруна ва таксимоти даромадхо.

Просмотров: 608Реферат:Таърихи Панҷакент

Дата добавления: 2016-02-24

Автор урока: Алишер Фозилов

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз канданиҳои фоиданок бой аст. Бойгариҳои асосии он аз ангиштсанг, навшотир ва ғайра иборат аст.

Просмотров: 6528Бозори омили истехсолот

Дата добавления: 2016-01-05

Автор урока: Алишер Фозилов

Муайянкунии ибтидоии иктисодиёт дар он асос меёбад, ки фаъолияти иктисодии одамон барои конеъгардонии эҳтиёҷотоҳои онҳо равона карда мешавад. Бинобар ҳамин иктисодиёт чунин унсурҳоро дар бар мегирад: истемолот, захираҳо, технологияҳо, махсулотҳо ва истифодабарии онҳо.

Просмотров: 3207Реферат: Баходихии омилхои истехсолот

Дата добавления: 2016-01-05

Автор урока: Алишер Фозилов

1. Баходихии омилхои истехсолот ва таъсисёбии даромадхои омили.
2. Бозори мехнат ва таъсисёбии талабот ва пешниходи мехнат.
3. Бозори капитал. Нархи капитал. Дисконткуни.
4. Рента. Пардохти иxорави. Нархи замин.

Просмотров: 6264Назариявии савдои байналхалки

Дата добавления: 2016-01-04

Автор урока: Алишер Фозилов

 • Мохият ва сабабхои савдои байналхалки.
 • Тахаввули назарияи савдои байналхалки.
 • Назарияи Хекшер – Олин. Парадокси Леонтев.
 • Савдои беруна ва таксимоти даромадхо.
 • Просмотров: 2052  Шаклхои танзими давлатии савдои байналхалки

  Дата добавления: 2016-01-04

  Автор урока: Алишер Фозилов

 • Сиёсати беруна ва усулхои танзими давлатии савдои беруна.
 • Усулхои тарифи ва uайритарифии танзими савдои беруна. Намудхои пардохтхо ва квотахо.
 • Просмотров: 2549  Вазифахои бозор

  Дата добавления: 2016-01-04

  Автор урока: Алишер Фозилов

  1. Мафхум ва принсипхои бозор
  2. Вазифаҳои бозор ва омилҳои муайянкунандаи он

  Просмотров: 3632  Абӯалӣ Сино

  Дата добавления: 2016-01-03

  Автор урока: Сино Эгамбердиев

  Просмотров: 3576