|

Мавзӯъҳо

Дар ин қисм шумо метавонед бо мавзўҳои Маркетинг шинос шавед!

Принсипҳои маркетинг

Дата добавления: 2016-09-20

Добавил (а): Алишер Фозилов

Яке аз принсипҳои маркетинг сегментатсиякунӣ (ба қисмҳо ҷудо кардан) ба ҳисоб меравад. Сегментатсия-ин дар бозорҳои фурўш аз тарафи истеҳсолкунанда ошкор сохтани гурўҳи истеъмолкунандагони аз бисёр ҷиҳат мувофиқ мебошад.

Просмотров: 3011

Маркетинг ҳамчун назарияи бозории менеҷмент

Дата добавления: 2016-09-20

Добавил (а): Алишер Фозилов

Тарафҳои ба идоракунии хоси маркетингро дида баромада онро ҳамчун назарияи бозории менеҷмент муайян менамоянд.Дар инҷо Теодор Левитро ба хотир овардан айни мудаост, Мақсади асосии манеҷмент на дар истеҳсоли мол, балки дар «истеҳсолот» ва «такрористеҳсолкуни» истеъмолкунандагони ин мол аст.

Просмотров: 1950

Моҳият, мазмун ва принсипҳои маркетинг

Дата добавления: 2016-09-20

Добавил (а): Алишер Фозилов

Маркетинг аз калимаи англиси market - бозор пайдо шудааст. Назар ба бозор мафхуми маркетинг мазмуни васеъ ва чукуртар дорад. Маркетингро хамчун системаи мукаммали ташкил ва идоракунии фаъолияти бохаракати ширкат тасвир намудан лозим аст.

Просмотров: 2614

Тадқиқотҳои маркетинги

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тадқиқотҳои маркетинги– ин низоми омузиши ҳамачонибаи ташкили истеҳсолот ва фуруши молу хизматрасониҳо мебошад, ки ба конеъсозии талаботҳои муайян ва гирифтани фоида дар асоси омузиш ва пешгуии бозор равона карда шудааст.

Просмотров: 2812

Тадқиқи мархилавии бозори байналмиллали

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар давраи якум ошкорсозии муамо ва масъалагузории дақиқи мақсади гузаронидани тадқиқот ба амал меояд.

Просмотров: 1726

Ошкорсозии муамоҳо ва тасвият додани мақсадҳои маркетинги

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Муайян намудани муамо – ин маънидоди предмети тадқиқоти маркетингӣ ба шумор меравад. Бе ин ахбороти нолозиму гаронро дастрас намудан мумкин аст, лекин барои тасвири муамо зуд роҳгум задан мумкин.

Просмотров: 2197

Макромухити маркетинги

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Макромуҳити маркетингӣ. Макро муҳити маркетингӣ гуфта, ин гурўҳи омилҳои танзимшавандаеро меноманд, ки ба унсурҳои низоми маркетингӣ бавоситаи унсурҳои микромуҳити он, таъсири худро мерасонад.

Просмотров: 2156

Татқиқотбарии маркетинг ва зарурияти он дар шароити муосир

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Маълумот – ин факту ракамҳои омории корҳонаю ташкилотҳо мебошад. Мисол: ракамҳои омории корҳона оиди фуруш дар соли 2004 2,600 хазор сомони, соли 2005 – 2,750 хазор сомони; соли 2006 — 3,240 хаз. сомони ташкил намудааст. Ин факат раками ҳоли бе ягон тахлил ва омузиш, ки мо онҳоро маълумот меномем.

Просмотров: 1855

Зинаҳои гузаронидани тадкикотбарии маркетинг ва самтҳои асосии он.

Дата добавления: 2016-04-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Чараёни гузаронидани тадқиқотбарии маркетинги аз якчанд зинаҳои пайдарҳам иборат аст:...

Просмотров: 2721

Мохият ва мақсади маркетинг

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар адабиёт мафҳумҳои гуногуни маркетинг оварда мешаванд. Худи ибораи «маркетинг» аз калимаи англисии «market» (бозор) гирифта шуда, фаъолият дар соҳаи бозор ва фурўшро мефаҳмонад. Зери мафҳуми маркетинг дар аввал фурўш ва ҳавасмандкунӣ, сипас- омўзиши талаботи бозор фаҳмида мешуд, зеро пештар шиори асосӣ «фурўхтани тамоми чизи истеҳсолшуда» ба ҳисоб мерафт.

Просмотров: 3110