|

Мавзӯъҳо

Забони тоҷикӣ

Имлои нидо

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

51) Якҷо навишта мешаванд:
Нидоҳо ва калимаҳои модалии зерин: дареғо, Илоҳо, Худоё, ҳайфо, раве, хезе, гурезе ва ғ.

Просмотров: 2456

Имлои ҳиссача

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

48) Якҷо навишта мешаванд: Ҷузъҳои ҳиссача ва калимаҳои модалии рехтаи навъи зерин: кошки, бигузор (бигзор), мабодо, даркор ва ғ.

Просмотров: 2612

Имлои пайвандак

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

45) Якҷо навишта мешаванд:
а) пайвандакҳои мураккаб: балки, агарчи (гарчи), азбаски (баски), вагарна (варна), чунки ва ғ.;

Просмотров: 1832

Имлои пасоянд

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

42) Якҷо навишта мешавад:
Пасоянди - ро: Ватанро бояд дӯст дошт. Мо меҳмононро пешвоз гирифтем ва ғ.

Просмотров: 1376

Имлои пешоянд

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

40) Ҷудо навишта мешаванд:
а) пешоянд дар робита бо калимаҳои мустақилмаъно: аз сафар баргаштан, аз ӯ пурсидан, ба бозор рафтан, бар бом баромадан, бо дӯст нишастан, аз чор се ҳисса, дар бар гирифтан, аз ёд кардан, барои рафиқ, ҷуз модар (касе нозбардори фарзанд нест) ва ғ.;

Просмотров: 1973

Имлои зарф

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

37) Якҷо навишта мешаванд:
а) зарфҳое, ки бо пешвандҳои ба-, бо-, бар-, бе-, дар-, но- ва то- сохта шудаанд: баногоҳ, бакуллӣ, бодиққат, бомуваффақият, ботафсил, бар-вақт, барқасд, бемаврид, дарҳол, дарвоқеъ, ногоҳ, торафт ва ғ.;

Просмотров: 3731

Имлои феъли ҳол

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

34) Якҷо навишта мешаванд:
Ҷузъҳои феъли ҳол бо пасванди –он (-ён): бозикунон, навозишкунон, сӯҳбаткунон, рақскунон, сурудгӯён ва ғ.

Просмотров: 3318

Имлои сифати феълӣ

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

33) Якҷо навишта мешаванд:
а) сифатҳои феълии замони ҳозира бо пасванди -анда: хатмкунанда, ҷавобдиҳанда, нишондиҳанда, пешбаранда ва ғ.;

Просмотров: 3866

Имлои феъл

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

31) Якҷо навишта мешаванд:
а) пешвандҳои феълии дар-, бар-, фар- (фур-), во-, боз-: даромадан, баромадан, бархостан, баргаштан, фаромадан (фуромадан), вохӯрдан, бозгаштан ва ғ.;

Просмотров: 2229

Имлои ҷонишин

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

28) Якҷо навишта мешаванд:
а) ҷонишинҳои сохта: ҳамин, ҳамон, ҳамчунин, ҳамчунон, ҳамдигар ва ғ.;

Просмотров: 4684