|

Мавзӯъҳо

Тақвими моҳи шарифи Рамазон барои соли 2017

Дата добавления: 2017-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тақвими моҳи шарифи Рамазон барои соли 2017 аз Маркази исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Просмотров: 8822

Сиёсати давлати Тоҷикистон оиди дин

Дата добавления: 2017-03-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Солҳои 1917-1992 Тоҷикистон чун давлат ба ҳайъати Иттиҳоди Шўравӣ дохил мешуд. Идеологияи давлати Шўравӣ атеистӣ - зиддидинӣ буд, ки аз он аввалин декретҳои (қонунҳои) қабулкардаи ин давлат шаҳодат медиҳад. Ҳукумати Шўравӣ декретҳои оиди «аз давлат ҷудо будани дин ва аз дин ҷудо будани мактаб» ва «Оиди бекор карда шудани никоҳи динӣ», «оиди мусодира намудани моликияти калисо барои ёрӣ ба гуруснагон» - ро баровард, на танҳо молу мулки калисои насронӣ инчунин заминҳои вақфи масҷиду мадрасаҳо ва молу мулки онҳоро мусодира намуд.

Просмотров: 3703

Мақоми дин дар ҷомеаи имрўза. Сиёсат ва дин (Ислом дар ҷаҳони муосир)

Дата добавления: 2017-03-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Шояд имрўз ҳеҷ як дине дар доираҳои илмӣ ва таҳқиқотии ҷаҳон монанди ислом мавриди таваҷҷўҳ ва баҳсу мунозираҳои зиёд қарор нагирифта бошад. Исломро метавон аз динҳои пурқудрат ва қобилияти ҳаётӣ доштаи замони муосир қалам дод.

Просмотров: 7448

Озодандешӣ ва моҳияти он. Озодандешӣ таърихи пайдоиш ва эволютсияи он

Дата добавления: 2017-03-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Масъалаи озодӣ ва масъулият умдатарин масъалаҳои фалсафӣ мебошанд, ки диққати файласуфонро аз замонҳои қадимтарин ба худ ҷалб кардаанд. Мазмуни истилоҳи озодфикрӣ ба ҳар як шахс бе таърифу тавзеҳ ҳам бояд равшан бошад, зеро ин мафҳум ҳама вақт ба як маъно, яъне доштани андешаи аз ҳар гуна қайду банди динию мазҳабӣ, сиёсию миллӣ, синфю табақавӣ озод, истифода бурда мешуд.

Просмотров: 3647

Ҳаракатҳои оммавии динӣ – сиёсӣ дар Шарқи мусулмонӣ дар асрҳои XVII-XXI

Дата добавления: 2017-03-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз асри XVI - XVII сар карда, суръати тараққиёти мамлакатҳои Шарқ хусусан кишварҳои мусулмонӣ хеле суст шуд. Дар илм (хусусан дар илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ, фалсафа ва ғайра) ва техникаю технология мамлактҳои Шарқ аз Аврупои Ғарбӣ босуръат қафомониро сар карданд. Сабаби асосии ин зўроварии дин нисбат ба илм буда, илмҳои ғайридиннӣ аз мадрасаҳо пеш карда шуданд ва илм мўъҷиби таъқиби ҳам дин ва ҳам давлатҳои феодалӣ гашт

Просмотров: 2140

Назарияи давлат ва ҳокимият дар ислом

Дата добавления: 2017-03-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Идеали исломии идораи давлату ҷамъият, дар назарияҳои теократӣ ифодаи худро ёфтаанд. Фақеҳон ва дигар олимони ислом дар бораи зарурати дар дасти як шахс ҷамъ овардани ҳокимиятҳоӣ динӣ ва дунявӣ, ба ҳам пайвастани дину давлат, ки он бояд тамоми олами исломро дар бар гирад, ақида баён кардаанд. Дар ҳақиқат бошад, таърих нишон медиҳад, ки ин ҳолат танҳо дар замони хилофати Уммавиён ҷой доштаасту халос.

Просмотров: 1696

Масъалаи ҳуқуқ дар ислом. Илми фиқҳ; мазҳабҳо дар дини ислом ҳанафия, маликия, шофеия, ҳанбалия

Дата добавления: 2017-03-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Шариат (аз арабӣ роҳи рост) - ин маҷмўаи меъёрҳои ҳуқуқию ахлоқӣ, қоидаву қонунҳои динӣ ва сиёсиву иҷтимоии ҷомеаи мусулмонон аст. Дини ислом на танҳо масъалаҳои соф динӣ, инчунин масъалаҳои гуногуни иҷтимоию сиёсӣ, ахлоқию ҳуқуқӣ ва умуман ҳамаи тарафҳои ҳаёти ҷомеаро дар бар гирифта, барои онҳо қонуну қоида вазъ кардааст.

Просмотров: 3645

Тасаввуф ва дини ислом. Фалсафаи «ваҳдати вуҷуд» ва нақши он дар ҷаҳонбинии Абдураҳмони Ҷомӣ

Дата добавления: 2017-03-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Маълум аст, ки дар ҷамъияти феодали мафкураи ҳукмрон, мафкураи дини-мазҳабӣ буд, дар идоракунии мамлакат нуфузи калон пайдо кардани шайхон ва рўҳониёни мутааассиб, авҷ гирифтани низоҳои маҳзабӣ, аз охирҳои асри 15 аз мадрасаҳо дур карда шудани илмҳои табиатшиносӣ, мафкураи мардумро боз ҳам заҳролудтар гардонд.

Просмотров: 3787

Тасаввуф ва дини ислом. Тасаввуфи Ҷалолиддини Румӣ

Дата добавления: 2017-03-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҷалолиддини Румӣ баъзан ўро Балхӣ гўянд (1207, Балх – 1273, Кунияи Рум, ҳоло Туркия), шоир ва мутафаккири бузурги форсу тоҷик. Номаш Муҳаммад, лақабаш Ҷалолуддин нисбаташ Румӣ ё Балхист. Падараш Баҳоуддини Валад аз фақеҳони машҳури Балх буд. Ў дар арафаи ҳуҷуми Чингизиён аз Балх ба Нишопур фирор кард

Просмотров: 3374

Ҷавҳари таълимоти тасаввуф. Зинаҳои асосии тасаввуф. (Шариат, тариқат, маърифат ва ҳақиқат)

Дата добавления: 2017-03-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тасаввуф чун ҷараёни фалсафӣ ба таҷрибаи бои чунин равияҳои фалсафӣ чун калом, машшоия, исмоилия ва ишроқия такя менамояд ва макулаҳо ва мафҳумҳои офаридаи ин ҷараёнҳои фалсафиро васеъ истифода мебарад. Маърифати сўфия, ки дарки ҳақиқатро ҳадафи худ қарор дода буд, ҷиҳатҳои назарӣ ва амалӣ дошт.

Просмотров: 2554