|

Мавзӯъҳо

БиоХимия

Сафедаҳо

Дата добавления: 2017-02-06

Добавил (а): Алишер Фозилов

Сафедаҳо қисми таркибии организми зинда (аз наботот ва ҳайвонот cap карда то одам) буда дар фаъолияти томи организм ва дар тамоми равандҳои гуногуни ҳаётии он нақши муҳимтарин доранд. Ин нақш то он андоза бузург аст, ки сафедаҳо ҳомилони асосии ҳаёт шуморида мешаванд.

Просмотров: 6182

Исботи назарияи полипептидии сохти сафедаҳо

Дата добавления: 2017-02-06

Добавил (а): Алишер Фозилов

Назарияи полипептидии сохти сафедаҳоро олими немис Э.Фишер дар асоси фикрҳои олими рус А.Я. Даниловский оид ба роли бандҳои –CO - NH -дар сохти сафедаҳо пешниҳод карда буд. Мувофиқи назарияи полипептидӣ молекулаи сафедаҳо полипептидҳои бузург ба шумор рафта, аз даҳҳо ва баъзан аз садҳо боқимондаи аминокислтаҳои доимо ба таркиби сафедаҳо дохилшаванда таркиб ёфтаанд. Чунончи молекулаи сафедаи клупеин аз 3 боқимондаи аминокислотаҳо

Просмотров: 1747

Реаксияи ранга бо гистидин ва Реаксияи ранга бо триптофан

Дата добавления: 2017-02-06

Добавил (а): Алишер Фозилов

Просмотров: 924

Реаксияи химиявии R- гурўҳҳо

Дата добавления: 2017-02-06

Добавил (а): Алишер Фозилов

α- аминокислотаҳо ба ҳамаи реаксияҳои химияви ба гурўҳи функсионалии молекулаи онҳо хос буда дохил мешаванд. Масалан, аминокислотаи  систеин, ки дар  радикали паҳлўгиаш гурўҳи тиолӣ ( - SH -) дорад, ба реаксияҳои химиявии барои ин гурўҳи  функсионалӣ хос буда, дохил мешавад.

Просмотров: 2797

Стeрeoхимияи аминокислотаҳо

Дата добавления: 2017-02-06

Добавил (а): Алишер Фозилов

ҷойивазкунандаи гуногун дорад: гурўҳи каpбокcилӣ, аминогурўҳ, атоми ҳидроген, занҷири паҳлуӣ R. Ҳамин тавр, ҳамаи α-аминокислотаҳо, ба ҷуз глитсин, α- атоми асимметрӣ (хиралӣ) доранд ва дар шакли ду энантиомерҳо (L- и D-aминoкиcлoтаҳо) мавҷуданд.

Просмотров: 1923

Аминокислотаҳои муҳимтарин

Дата добавления: 2017-02-06

Добавил (а): Алишер Фозилов

Аминокислотаҳои муҳимтарин

Просмотров: 1235

Аминокислотаҳо

Дата добавления: 2017-02-06

Добавил (а): Алишер Фозилов

Аминокислотаҳо гуфта пайвастагиҳои органикии нитрогендореро меноманд, ки дар молекулаашон амингурўҳ -NH2 ва гурўҳи карбоксил -СООН доранд.
Аминокислотаи соддатарин кислотаи аминосирко мебошад:

H2N-CH2-COOH.

Ин кислота номҳои дигар низ дорад: глитсин, гликокол.
Номгузориии аминокислотаҳо

Просмотров: 3787

Фанни химияи биологӣ, вазифа ва робитаҳои он бо дигар фанҳо

Дата добавления: 2017-02-06

Добавил (а): Алишер Фозилов

Химияи биологӣ (биохимия)– илмест, ки он дар раванди ҳаётгузаронии организмҳои зинда (рустаниҳо, одаму ҳайвонот ва микроорганизмҳо) пайвастагиҳои химиявиро аз ҷиҳати мавқеи ҷойгиршавӣ, таркиби сифатӣ, мавҷудияти миқдори ва табаддулёбӣ (ба табаддулот дучоршавӣ) мавриди омўзиш қарор медиҳад.
Биохимия ҳамчун фанни мустақил дар нимаи дуюми асри XIX ташаккул меёбад. Он замон  дар аксарияти мактабҳои олӣ омўзиши ин фан ба роҳ монда шуда, нахустин  китобҳои дарсӣ ба табъ расонида шуданд. Биохимия ҳамчун фанни мустақил дар тайёр намудани мутахассисони соҳаи биология ва тиб нақши муҳим мебозад.

Просмотров: 2413