|

Мавзӯъҳо

Маводҳо аз санни Суғурта

Бозори суғуртаи Швейтсария, Италия , Франсия ва Ҷопон

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бозори суғуртаи Шветсария бо сатҳи баланди рушди кори суғурта фарқ мекунад. Дар охири солҳои 90-ўм дар мамлакат 117 ширкати суғуртавӣ, аз ҷумла - 23 ширкати суғуртавии шахсӣ, 82 ширкати суғуртавии умумӣ ва 12 ҷамъияти азнавсуғуртакунӣ мав ҷуд буданд. Барои бозори суғуртаи Шветсария пайвастшавии зичи сармояи миллӣ ва хори ҷӣ хос аст. Ширкатҳои суғуртавӣ аксар вақт корпоратсияҳои дорои манфиатҳои зиёди трансмиллӣ мебошанд.

Просмотров: 1757

Бозори суғуртаи Олмон

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бозори суғуртаи Олмон як қатор хусусиятҳо дорад, 51%-и бозори суғуртаи миллиро - суғуртаи амвол, суғуртаи шахсӣ - 37%, тиббӣ - қариб 12% ҳа ҷми умумии муомилотро ташкил медиҳад. Суғуртаи тиббӣ дар Олмон назар ба дигар мамлакатҳои Аврупои Ғарбӣ камтар маъмул аст. Бозори суғурта дар Олмон, ки босуръат рушд дорад, байни системаи таъминоти давлатии и ҷтимоӣ ва бахши хусусии хизмати суғуртавӣ тақсим шудааст.

Просмотров: 1330

Бозори суғуртвӣ Британияи Кабир

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бозори суғуртаи Британияи Кабир дар ҷаҳон калонтарин намебошад, аммо он аз ҳама кўҳнатарин ва та ҷрибаноктарин буда, нуфузи калони арзанда дорад. Дар давоми бисёр даҳсолаҳо ва то замони ҳозира бозори суғуртаи Англия қоида ва шартҳои суғуртаро илқо мекард. Қоидаҳои суғуртаи Англия асоси шартҳои суғуртаи миллии бисёр мамлакатҳои ҷаҳонро ташкил медиҳад.

Просмотров: 1539

Фаъолияти суғуртавӣ дар Иёлотии Муттаҳидаи Амрико (ИМА)

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар ИМА зиёда аз 10 ҳазор ширкатҳои суғуртавӣ фаъолият мекунанд: бештар аз 8 ҳазор - бо суғуртаи амвол ва бештар аз 2 ҳазор - бо суғуртаи шахсӣ машғуланд, ҳол он ки шумораи як ҷояи ширкатҳои суғуртавӣ дар мамлакатҳои Иттиҳоди иқтисодии Аврупо (ИИА) ҳамагӣ то 4200 ададро ташкил медиҳад. Дар аввали солҳои 90-ум шаҳрвандони ИМА қариб 90 млн. шартномаи суғуртавро, ки маблғи умумии 4,5 млрд. долларро ташкил мекард, дар даст доштанд.

Просмотров: 1521

Хароҷоти ширкати суғуртавӣ, ки ҳангоми ҳисоби заминаи андозбандишаванда барои пардохти андози фоида ба назар гирифта мешавад

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба харо ҷоте, ки ба арзиши аслии хизмати расонидаи ширкати суғуртавӣ ворид мегарданд, дигар харо ҷоте, ки ҳангоми ҳисоби заминаи андозбандишаванда барои пардохти андози фоида ба анзар гирифта мешаванд, инҳо дохил мешаванд:

Просмотров: 1235

Даромади ширкати суғуртавӣ, ки ҳангоми ҳисоби заминаи барои пардохти андози фоида андозбандишаванда ба назар гирифта мешавад

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Даромади ширкати суғуртавӣ аз амалиёти суғуртавӣ ва фаъолияти сармоягузорӣ андозбандӣ карда мешавад. Ба таркиби даромади ширкати суғуртавӣ, ки ҳангоми ҳисоби заминаи андозбандишаванда барои пардохти андози фоида ба назар гирифта мешавад, дохил мегарданд:

Просмотров: 1176

Манбаъҳои ташаккули фоидаи ширкати суғуртавӣ

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мақсади асосии ҳар ширкати суғуртавӣ, ки бо и ҷозатнома кор мекунад, чун ҳамаи субъектҳои хо ҷагидорӣ - ба даст овардани фоида мебошад. Бинобар ин табиист, ки бо мақсади таъмини молиявии фаъолияти давлат даромади ширкатҳои суғуртавӣвӣ низ андозбандӣ карда мешавад.

Просмотров: 1684

Рекламаи суғурта дар воситаҳои ахбори омма (ВАО)

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Одатан таҳти мафҳуми воситаҳои ахбори омма (ВАО) танҳо радио, телевизион ва матбуотро меҳфаҳманд, вале мутахассисони реклама ба ВАО рекламаи беруниро, рекламаи киноро дохил мекунанд. Сохтори бу ҷети рекламаи ширкати суғуртавӣ аз он вобаста аст, ки ба кадом ВАО такя карда мешавад.

Просмотров: 1323

Хусусияти даври (сикли) ҳаётии маҳсулоти суғуртавӣ

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Албатта, маҳсулоти суғуртавӣ пайдо шуда ва барҳам хўрда, барои хизматҳои нави суғурта роҳ мекушоянд, ки ин раванд дар давраи ҳаётии маҳсулоти суғуртавӣ ифода меёбад. Даври ҳаётии маҳсулоти суғуртавӣ аз аксарияти молҳои сермасриф хеле фарқ мекунад. Якўм, давраи маҳсулоти суғуртавӣ дароз буда, шартномаҳои суғуртавӣ метавонанд бе тағйироти ҷиддӣ дар давоми даҳсолаҳо фурўхта шаванд, ки ин барои аксарияти намудҳои маҳсулоти моли талаботи оммавӣ имконнопазир аст.

Просмотров: 1416

Нархи маҳсулоти суғуртавӣ

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар айни ҳол ба вазъи бозори суғурта шиддатёбии рақобат хос аст. Ин, дар навбати аввал, ба намудҳои суғуртаи ба доираи васеи муштариён равонашуда, аз қабили суғуртаи борҳо, амволи ғайриманқул ва дигар амволи шахсони ҳуқуқӣ, инчунин амволи шахсони воқеӣ-суғуртаи ҳавлӣ, хона, автомобил, дахл дорад.

Просмотров: 1258