|

Мавзӯъҳо

Сохтори ташкилии идораи анбӯҳи материалии корҳона

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Яке аз вазифаҳои асосии тартиб додани системаи макрологистикӣ ин пеш аз ҳама ташкили умурӣ ё ҷузъи махсус дар сохтори идораи корҳона мебошад, ки он ба муносибгардонии анбӯҳи корҳона масъул аст. Чунин сохтор имконият медиҳад, ки масъалаҳои ҳамоҳангсозии ҳамаи функсияҳои идоракунии корҳона оиди ҳаракати мол бомуваффақият ҳаллу фасл карда шаванд.

Просмотров: 1325

Шаклҳои системаи логистикӣ

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар назария ва амалия ду шакли системаҳои логистикиро аз ҳамлигар фарқ мекунанд. Яке макро дигаре микрологистика. Ба макрологистика маҷмӯи системаҳои идораи анбӯҳи материалӣ дохил мешаванд, ки он корҳонаҳои саноатӣ, кишоварзӣ, тиҷоратӣ, миёнаравҳо, муассисаҳои нақлиётӣ, вазорату ташкилотҳои гуногунро ҳам дар дохил ва ҳам дар беруни мамлакат дар бар мегирад.

Просмотров: 1497

Моҳияти системакунонии логистикаи тиҷоратӣ

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мавҳуми система яке аз мафҳумҳои марказӣ ва фундаменталии логистика ба ҳисоб меравад. Системаҳои гуногуншакли зиёде вуҷуд доранд, ки онҳо якҷоя амалиёти иқтисодиёти мамлакатро таъмин менамоянд.

Просмотров: 1397

Назария ва тадбирҷӯи дар логистика

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар мавриди пажӯиши рафтори системаҳои логистикӣ тадқиқотчӣ метавонад аз назария ба фактҳои амалӣ ё аз фактҳои амалӣ ба назария гузарад. Яъне, дар пажӯиш тадқиқотчӣ аз усулҳои дедуктивӣ ва индуктивии омӯзиш истифода мебарад.

Просмотров: 1347

НАЗАРИЯИ ПАЙДОИШИ МАФҲУМҲОИ ЛОГИСТИКА ВА МОҲИЯТИ ОНҲО ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Объекти омӯзиши фани таълимии логистика он анбӯҳҳои материалӣ ва равандҳои ба он вобастаи иттлоотию молиявӣ мебошад. Зарурати дар таҷрибаи истеҳсоли истифода шудани ин фан аз ониборат аст, ки фосилаи байни хариди ашёи ҳом ва дастрас шудани мол ба истеъмолгари охирон муддати хело зиёдро дар бар мегирад ва зарурати ҳарчи камтарин намудани фосила ба миён меояд

Просмотров: 1658

Таҳлил дар логистика

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Вазифаҳои таҳлили систесаҳои логистикӣ аз он иборат мебошад, ки маълумотҳои мавҷударо таҳқиқ намуда, ба системаи муайян дароварда, дар асоси он хулосаҳои объективӣ барорад. Дар асоси таҳлили гузаронидашуда назария ё принсипҳои фаъолияти системаи логистикӣ муайян карда мешавад.

Просмотров: 1225

Интиҳоби намуди нақлиёт дар минтақаи Тоҷикистон

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Интиҳоби намуди воситаи нақлиёте, ки ба интиқоли моли конкретӣ муносиб аст, дар асоси иттилоотҳо оиди тавсифи хусусиятҳои нақлиётӣ гуногун ба ҷо оварда мешавад.

Просмотров: 2071

Иттиҳодияи Аврупоии Иқтисодӣ (ЕврАзэс) ва Тоҷикистон

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Иттиҳоди европоии иқтисодӣ (ЕврАзэс) ин ташкилоти иқтисодии байналхалқие мебошад, ки барои беҳтар сохтани самаранокии алоқаҳои гумракии мамлакатҳои иттиҳодшуда, инчунин барои ҳамкории гуногуни иқтисодӣ мебошад.

Просмотров: 1127

ИМКОНИЯТҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН НИСБАТИ ТАШКИЛИ МАРКАЗҲОИ ЛОГИСТИКӢ

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тоҷикистон дар Ҷанубу Шарқии Осиёи Миёна ҷой гирифтааст, масоҳати умумии он 142,6 ҳаз. км. мураббаъро ташкил медиҳад.

Просмотров: 1404

Банақшагирии ташаккули маркази логистикӣ бо назардошти шароитҳои ҷуғрофӣ

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҷумҳурии Тоҷикистон мамла-кати куҳсор аст, ва барои ташкилу сохтани маркази логистикӣ шароити мусоид дорад. Пеш аз ҳама дар ҷумҳуримаон мо бояд «Роҳи Абрешим» ки дар замони қадим аз мамлакати мо низ мегузашт, барқарор созем.

Просмотров: 1358