|

Мавзӯъҳо

Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит

Асоси назариявии фаъолияти аудиторӣ

Дата добавления: 2017-10-05

Добавил (а): Алишер Фозилов

  • Аудит. Мақсад ва вазифахои он.
  • Намудхои аудит.
  • Асоси ба танзим даровардани аудит.
  • Системаи аттестатсионӣ ва литсензионии аудиторон.
  • Мақоми аудит дар системаи назорат.

Просмотров: 3308

Аудити воситаҳои пулӣ

Дата добавления: 2017-10-05

Добавил (а): Алишер Фозилов

  • Аудити хазина ва амалиётҳои хазинавӣ.
  • Аудити амалиётҳои рақами ҳисоббаробаркунӣ ва дигар счётҳои дар бонк буда.

Просмотров: 1672

Аудити баҳисобгирии хароҷотҳои истеҳсолӣ, махсулоти тайёр ва фурўши он

Дата добавления: 2017-10-05

Добавил (а): Алишер Фозилов

  1. Тафтиши аудитории баҳисобгирии хароҷотҳои истеҳсолӣ.
  2. Аудити баҳисобгирии маҳсулоти тайёр.
  3. Аудити баҳисобгирии фурўши маҳсулот.

Просмотров: 2243

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Дата добавления: 2017-09-06

Добавил (а): Алишер Фозилов

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Просмотров: 3339

Аудити ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ ва сиёсати баҳисобгирӣ

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Барои тафтиш чунин манбаъаҳо истифода бурда мешаванд: низомнома оиди сиёсати баҳисобгирӣ, низомнома оиди муҳосибот, дастуруламали касбии коркунони муҳосибот, ҷадвали гардиши ҳуҷҷатҳо, нақшаи кори ҳисобҳо, низомнома оиди барўйхатгирии молу маводҳо, ҷараёни коркарди ҳуҷҷатҳо (дастӣ бо воситаи компутер), натиҷаҳои пурсиши тестӣ ва ғайра.

Просмотров: 3969

Аудити хислатҳои амалиётии ташкилот

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар вақти аудит мувофиқии ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва фаъолияти ташкилот ба қонунҳои амалкунанда тафтиш карда мешавад. Мақсади тафтиш, ташаккули фикру мулоҳиза оиди дурустии (саҳеҳии) нишондодҳои ҳисоботи молиявӣ ва баҳисобгирии муҳосибӣ мувофиқи меъёрҳои амалкунанда мебошад.

Просмотров: 1549

Тарзи тартибдеҳӣ ва пешниҳоди хулосаҳои аудиторӣ

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Баъди санаи имзои хулосаҳои аудиторӣ ба он ягон хел маълумотҳои бо субъекти иқтисодӣ маслиҳат карда нашуда дохил карда намешавад. То санаи имзо бояд ҳамаи таҳқиқ ва таҳлилҳо, ғункунии маводҳо, исботҳои то санаи имзои хулосаҳои аудиторӣ ба итмом расонида шавад.

Просмотров: 1628

Хулосаҳои аудиторӣ

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар таҳти мазмуни саҳеҳӣ аз ҳама нуқтаи назар - дараҷаи аниқии маълумотҳои ҳисоботи молиявӣ, ки ба истифодабарандагон дар асосӣ ин маълумотҳо ҳулосаҳои дуруст бароварда, имконияти қабули қарорҳои асоснок ва муҳимро медиҳад, фаҳмида мешавад.

Просмотров: 2542

Ҳуҷҷатикунонии аудит ва натиҷаҳои тафтишоти аудиторӣ

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар рафти тафтиш аудитор барои объективона баҳо додан ба маълумотҳои ҳисоботи молиявӣ, мебоист далелҳои мукаммал барои тартибдеҳии ҳулосаҳои аудиторӣ ба даст орад. Исботҳои хушсифати зарури бояд ҳуҷҷатӣ кунонида шаванд.

Просмотров: 2206

Системаи назорати доҳилӣ ва интихоб

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Маҷмуъи ҳамаи қисмҳои назорати молиявии аз тарафи роҳбарият, барои таъмини дуруст ба роҳ мондани соҳибкори, нигоҳдории амвол ва қоидавӣ бурдани баҳисобгирии муҳосибӣ таъин карда мешавад – системаи назорати дохилиро ташкил медиҳад

Просмотров: 1846