|

Мавзӯъҳо

Шумо дар ин қисм метавонед бо намунаи хуҷҷатҳо шинос шавед!

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Дата добавления: 2015-08-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тарчумаи хол - маълумотест, ки оиди хаёти ин ё он шахс аз тарафи худи хамон шахс навишта мешавад. Хангоми навиштани тарчумаи хол воситахои гуногуни услубй истифода мешавад.

Просмотров: 36456

ЭЗОҲНОМА (ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Дата добавления: 2015-08-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Эзохнома - хуччатест. ки дар он сабабхои вайрон кардани (риоя накадани) интизоми мехнат, ичро накардани супориш, берун баромадан аз коидахои маълумшуда хаттй баён карда мешавад. Эзохнома одатан аз руи талаби шахси масъул ва вазифадор тapтиб дода шуда, аз кисмхои зерин иборатаст.

Просмотров: 3397

Протокол

Дата добавления: 2015-08-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Протокол - хуччати ба шакли муайян тартиб додашуда аст, ки дар он баромади иштирокчиёни мачлис инчунин карори кабулшуда сабт меёбад. Протокол кисмхои зеринро дар бар мегирад.

Просмотров: 12378

Эълон

Дата добавления: 2015-08-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Эълон - хабар (ахбор) - отест дар хусуси масъалахои рузномаи мачлис, ё хабарест барои вокиф гардонидани мардум, ки ба девор ва тахтахои махсус сабт ё овехта мешавад.

Просмотров: 4067

ЗАБОНХАТ

Дата добавления: 2015-08-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Забонхат - хуччатест, ки аз номи касе барои тасдики гирифтаии ин ё он чизе аз касе дода мешавад. Забонхат аз кисмхои зерин иборат аст.

Просмотров: 14726

Ваколатнома (Намунаи 2)

Дата добавления: 2015-08-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ваколатнома

Просмотров: 5323

Ваколатнома (Намунаи 1)

Дата добавления: 2015-08-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ваколатнома - хуччатест, ки ба ин ё он шахс барои гирифтани пул. чизхои пуркимат, асбобу лавозимот ва гайра ваколат медихад.

Просмотров: 11746

ГУЗОРИШНОМА (ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА)

Дата добавления: 2015-08-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Гузоришнома - хуччатест, ки оиди кори ин ё он муассиеа ба рохбари хамом муассиса ба тарики хаттй дода мешавад.

Хангоми навиштани гузоришнома шартхои зеринро ба назар гирифтан лозим аст:

Просмотров: 6301

АРИЗА

Дата добавления: 2015-08-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ариза хуччатест, ки одатан арз ё дархости касро дар бар мегирад ва ба номи ташкилот ё сардори идора навншта мешавад. Мазмуни ариза бояд кутох ва возех бошад. Ариза аз кисмхои зерин иборат аст:

Просмотров: 15003

ХИСОБОТ (ОТЧЁТ )

Дата добавления: 2015-08-05

Добавил (а): Сино Эгамбердиев

Хисобот - хуҷҷатест, ки ахбороти оиди ичрои корхои таълимй, чамъиятй ва гайра, инчунин супоришхои алохидаро дар як вакти муайн дар бар мегирад, масалан, хисобот оиди командировка, хисобот оиди тачрибаомузӣ.

Просмотров: 9029