|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Хукуки инсон шинос шавед!

МАФҲУМИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ИНСОН

Дата добавления: 2017-10-05

Добавил (а): Алишер Фозилов

1.МАФҲУМ ВА ТАНОСУБИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ИНСОН.
Ҳуқуқи инсон яке аз арзишҳои муҳимтарини тамаддуни ҷаҳонист. Амалисозӣ ва ё баръакс вайрон кардани ҳуқуқҳои инсон ба инкишофи рӯҳӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, «сиёсии чи давлат ва ҷомеа умуман ва чи ҳар як шахсияти алоҳида таъсир» мерасонад. Ҳуқуқҳои инсон ба ҳар як одами дар ҷахон зиндагикунанда танҳо он хотир хос аст, ки вай ИНСОН аст.

Просмотров: 5588

МОҲИЯТИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН

Дата добавления: 2017-10-05

Добавил (а): Алишер Фозилов

Дар фалсафа истилоҳи "моҳият" хосияти доимию асосии ашёро, ки бе он вай маъние надорад, ифода мекупад. Барои муайян кардани моҳияти ҳуқуқҳои инсон зарур аст, ки косиятхо ва Ҷихатхои асоеыи ифодакунандаи ҳуқуқва озодиҳо ҳамаҷониба омӯхга шавад.

Просмотров: 2871

ҚОИДАҲОИ УМУМИИ ҲУҚУҚИ МОЛИКИЯТ (Ҳуқуқи гражданӣ)

Дата добавления: 2017-10-03

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моликият ва ҳуқуқи моликият. Моликият ҳамчун категорияи иктисодӣ. Ҳуқуқи моликият асоси моддии ҳар як ҷамъият - муносибатҳои иқтисодии моликиятро устувор менамояд. Аз ин сабаб муносибатҳои моликият ва ҳуқуқи моликият ду категорияи ба ҳам вобаста мебошанд.

Просмотров: 3339

ИҶРОИ ЎҲДАДОРИҲО (Ҳуқуқи гражданӣ)

Дата добавления: 2017-10-03

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мафҳум, принсипҳо, намуд ва марҳилаҳои иҷрои ўҳдадориҳо. Иҷрои ўҳдадориҳо гуфта содир намудани он амалиётҳоеро меноманд, ки аз ўҳдадориҳои мувофиқи қонун ва шартномаҳои ба зимма гирифтаи иштирокчиёни он ба миён меояд.

Просмотров: 1112

ИЛМИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ (Ҳуқуқи гражданӣ)

Дата добавления: 2017-10-03

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Илми ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои илми хуқуқшиноси. Илми ҳуқуқи гражданӣ яке аз илмҳои асосии ҳуқуқшиносӣ ба ҳисоб меравад ва категорияи ҳуқуқи гражданӣ яке аз музаффариятҳои асосии ақидаи ҳуқуқии башар мебошад.

Просмотров: 3731

ДАВЛАТ ВА ВОҲИДИ МАРЗИЮ МАЪМУРӢ ҲАМЧУН СУБЪЕКТОНИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ (Ҳуқуқи гражданӣ)

Дата добавления: 2017-10-03

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Хусусияти субъекти ҳуқуқи гражданӣ будани давлат ва воҳиди марзию маъмурӣ. Давлат дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳамчун субъекти ҳокимият ё чун молик - иштирокчии муносибати ҳуқуқи гражданӣ баромад мекунад. Ин ҳолат бояд аниқ фарқ карда шавад. Масалан, давлат ҳангоми санади қонунгузорӣ баровардан ҳамчун ҳокимият фаъолият мекунад.

Просмотров: 2745

ҒАНИМАТҲОИ ҒАЙРИМОЛУМУЛКӢ ВА ҲИФЗИ ОНҲО (Ҳуқуқи гражданӣ)

Дата добавления: 2017-09-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мафҳум ва намудҳои ғаниматҳои ғайримолумулкӣ. То солҳои охир ба ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкии гражданҳо мувофиқи моҳияти ин ҳуқуқҳо, инчунин ба шахс ва қадру қимати он ба таври зарурӣ диққат дода намешуд. Инсон дорои қобилияти басо тавоност. Аммо ҳар як шахс қобилияти худро пурра ва ҳарҷониба ба амал бароварда наметавонад.

Просмотров: 1166

БА АМАЛ БАРОВАРДАНИ ҲУҚУҚҲОИ ГРАЖДАНӢ ВА ИҶРОИ ЎҲДАДОРӢ (Ҳуқуқи гражданӣ)

Дата добавления: 2017-09-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мафҳум ва тарзҳои ба амал баровардани ҳуқуқи гражданӣ ва иҷрои ўҳдадорӣ. Мувофиқи банди 1 м. 9 КГ шаҳрванд ва шахсони юридикӣ ҳуқуқи гражданиашонро бо салохдиди худ амалӣ менамоянд, аз ҷумла ихтиёрдорй мекунанд, яъне тамоми масъалаҳои марбут ба истифодаи ҳуқуқҳои субъективӣ, аз ҷумла ҳаҷм ва тарзҳои амалигардонии онҳо, даст кашидан аз амалӣ намудани ҳуқуқӣ ба онҳо тааллуқдошта ва ғайраҳоро мувофиқи хоҳиши худ ҳал мекунанд.

Просмотров: 1207

АҲДҲО (Ҳуқуқи гражданӣ)

Дата добавления: 2017-09-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мафҳуми аҳд ва хусуситҳои он. Инсоният ва ташкилотҳо доимо ба ин ё он маводи зарурӣ эхтиёҷ доранд ва кўшиш менамоянд, ки талаботҳои худро қонеъ гардонанд. Асоси ифодаи ирода ва кўшшпи субъектҳоро талаботи иқтисодии онҳо ва имкониятҳояшон муайян мекунанд.

Просмотров: 2326

Мафҳумҳои асосӣ аз фанни ҳуқуқ

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон - Қонуни асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, асосҳои сохтори конститутсионӣ, ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ташкили ҳокимияти давлатиро муайян мекунад.

Просмотров: 3421