|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Молия ва қарз шинос шавед!

Шакл ва намудҳои қарз

Дата добавления: 2017-04-21

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Муносибатҳои қарзи аз шакли милии он оғоз ёфтаанд. Қарзи молӣ дар давраи ҷамъияти ибтидоӣ паӣдо шуда, сараввал дар доираи як авлод ё қабила истифода шудааст. Муносибатҳои қарзи аз шакли милии он оғоз ёфтаанд. Қарзи молӣ дар давраи ҷамъияти ибтидоӣ паӣдо шуда, сараввал дар доираи як авлод ё қабила истифода шудааст. Дар баробари рушд ёфтани ин шакли қарздиҳӣ қисме аз ҳукуматҳо ҷаҳд кардаанд, онро ба тартиб дароранд.

Просмотров: 5929

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозоргонӣ

Дата добавления: 2017-04-21

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ», «Дар бораи Бонки милли Тоҷикистон», «Дар бораи танзими асъорӣ ва назорати асъорӣ» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин бонки марказӣ – бонки эмиссионӣ Бонки милли Тоҷикистон баромад мекунад. Раиси Бонки милли ва муовинони онро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармони худ ва розигии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор мекунад ва ё озод мекунад.

Просмотров: 2486

Моҳият ва вазифаҳои молия дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ

Дата добавления: 2017-04-21

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Пайдоиш ва амал намудани молия ба таври объективӣ бо қонунҳои инкишофи ҷамъиятӣ муайян карда мешавад, ки ба он дар зиннаи муайяни мавҷудият соҳаи махсуси муносибатҳои тақсимотӣ зарур шуд, ки қонеъгардонии болосохти сиёсиро ба воситаҳои пулӣ таъмин намояд.

Просмотров: 5618

Бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисодӣ бозоргонӣ

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон«Дар бораи фаъолияти бонкӣ», «Дар бораи Бонки милли Тоҷикистон», «Дар бораи танзими асъорӣ ва назорати асъорӣ» дар Ҷумҳурии Тоҷикистонҳамчунин бонки марказӣ – бонки эмиссионӣ Бонки милли Тоҷикистон баромад мекунад.

Просмотров: 3461

Шакл ва намудҳои қарз

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Муносибатҳои қарзи аз шакли милии он оғоз ёфтаанд. Қарзи молӣ дар давраи ҷамъияти ибтидоӣ паӣдо шуда, сараввал дар доираи як авлод ё қабила истифода шудааст.

Просмотров: 4368

Низоми қарзӣ ва ташкили он

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Барои истифодаи муваққатии маблағҳои пулӣ ё моли каси дигар қарзгирандаро зарур аст, ки бо қарздиҳанда муносибатҳои муайян барқарор намояд ва азбаски асоси пайдоишу рушди ин муносибатҳо гирифтан, истифодаю баргардондани қарз аст, дар адабиёти иктисодӣ онҳо муносибатҳои қарзӣ ном гирифтаанд. Муносибатҳои қарзӣ ҳамкории ду тарафро ҳангоми шиносшавии қарздиҳанда бо фаъолияти қарзгиранда, муайян кардани шартҳою бастани шартнома, додани маблағи пули, назорати истифодаи мақсаднок ва дар вақти муайяншуда баргардонидани қарзу иловапулиро дар бар мегирад.

Просмотров: 3127

Моҳият, зарурият ва вазифаҳои қарз

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қарз мафҳумест нофорам. Касе намехоҳад қарз гирад ё қарздор бошад. Қарздиҳанда ҳам пулашро ба каси дигар бо дили нохоҳам ва ё ба ивази иловапулию иҷрои шартҳои муайян медиҳад. Пас, чаро қарз категорияи иқтисодисту дар асоси мавҷудияту зарурати истифодаи он бонкҳо ташкил шудаанд ва ҳазорон мутахассисон ҳамарўза машғули қарздиҳианд?

Просмотров: 4742

Оқибатҳои иқтисодӣ-иҷтимоии таваррум ва танзими он

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки яке аз вазифаҳои асосии ҳукумат мубориза бар зидди болоравии нархҳо - таваррум ба ҳисоб меравад, зеро аз тахти назорат баромадани он окибатхои ногувор дорад. Беқурбшавӣ ба оқибатҳои зерини иҷтимоӣ-иқтисодӣ оварда мерасонад.

Просмотров: 2909

Таваррум ва намудҳои он

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Умуман маҳфуми беқурбшавӣ ё инфляция аввалин маротиба дар Америкаи Шимолӣ дар давраи ҷанги граждании солҳои 1861-1865 истифода бурда шудааст. Инфляция аз калимаи лотинӣ буда маънояш «дамкардашуда, варамкарда» мебошад. Дар мамлакатҳои тараққи кардаи ҷаҳон (асри XIX) аз ҷумла Англия ва Франсия истилоҳи инфляӣия бисёр истифода мебурдагӣ шуданд ва он яке аз муаммоҳои тараққиёти иқтисодиёти мамлакатҳо мебошад.

Просмотров: 6765

Гардиши пулӣ ва тартиби ташкили он

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Барои он ки пул тавонад ба муомилоти молӣ дуруст хизмат кунад, зарур аст, ки он баробари ҳаракати молҳо (аз фурўшандагон ба харидорон) дар гардиш бошад, яъне муомилоти молӣ мутаносибан муомилоти пулиро талаб мекунад.
Ҳаракати пайвастаи пул (нақдию ғайринақдӣ) ҳангоми хариду фурўши молҳо, хизматрасониҳо ва иҷрои дигар ўҳдадориҳои марбути чунин муносибат гардиши пулӣ номида мешавад.

Просмотров: 3527